"Тролейбусен транспорт" - Перник дължи на "ЧЕЗ Електро България" 228 327,35 лв., съобщиха от съда. Задължението е окончателно установено от съда и решението не може да бъде обжалвано.

Сумата представлява неплатени задължения за доставена и потребена електрическа енергия за периода 1 ноември 2013 г. до 31 март 2015 г.

Съдът определя като дължими и 13 826,34 лв. лихва за периода от 11 декември 2013 г. до 23 април 2015 г., заедно със законната лихва върху главницата. 

Тролейбусен транспорт трябва да плати и 4968,07 лв. държавна такса и 4162,31 лв. юрисконсултско възнаграждение по частно гражданско дело на Районен съд-Перник, също и 4843,07 лв. държавна такса и 7794,61 лв. юрисконсултско възнаграждение по настоящото исково производство.

Припомняме, тролеите в Перник спряха да се движи в края на март, след като ЧЕЗ прекрати електрозахранването на мрежата заради дългове.

Местните власти имат намерение да прехвърлят дейността обществен транспорт към ново предприятие - общинското "Градски транспорт". То все още не е започнало реално дейността си и в града тролеи все още не вървят.

Освен това преди два месеца и частен съдебен изпълнител обяви за публична продан 15 тролейбуса на пернишкото общинско търговско дружество "Тролейбусен транспорт".