Конфискувана е над 70 кубически метра незаконно добита строителна дървесина на територията на Югозападното държавно предприятие само за последната седмица. Мерки за охрана на горските територии са засилени са, дежурствата са денонощни, съобщава БНР.

Нарушенията в горите след въвеждането на извънредното положение са увеличават, констатира държавното предприятие. Най-концентрирана незаконна сеч има на територията на горските стопанства в Самоков, Разлог и Струмяни.

9 кубически метра строителна дървесина, близо 30 кубика дърва за огрев, моторни триони и превозни средства са задържани само на територията на Самоков. В дърводобивен обект в обхвата на ДГС "Струмяни" е констатирана незаконна сеч на 63 кубически метра обла строителна дървесина. 

Заловените на място извършители са работници към фирма с разрешително за промишлен дърводобив на съседен обект. 9 от общо 21 акта за незаконен добив на дървесина са съставени на територията на горското стопанство в Разлог, нарушителите са заловени на място.

За бракониерите няма карантина

За бракониерите няма карантина

Горските инспектори задържаха незаконни дърва и камиони

13 акта по Закона за горите и един по Закона за лова и опазване на дивеча съставиха служителите на Регионална дирекция по горите - София през изминалата седмица. Задържани са над 21 кубика дърва за огрев, моторно превозно средство, каруца и законно притежавано ловно оръжие, съобщава ИАГ.

При извършените 246 проверки в териториалния обхват на Дирекцията за периода от 6 до 12 април са проверени обекти за добив, за складиране, преработка и търговия с дървесина, превозни средства, транспортиращи дървесина, риболовци и други физически лица. Установените нарушения са за съхранение и транспортиране на немаркирани и непридружени с превозен билет дърва за огрев, за транспортиране на дървесина с моторно превозно средство, което не е оборудвано с устройство за позициониране и проследяване на движението му и др. Съставен е акт по Закона за лова и опазване на дивеча на лице, което е ловувало в землището на с. Бойковец, общ. Етрополе без да притежава разрешително за лов.

За издаване на превозни билети за дървесина от частна горска територия в землището на с. Реброво, общ. Своге, в която не се извършва сеч, е съставен акт на регистриран лесовъд.

В землището на с. Мало Малово, общ. Драгоман служители от Дирекцията установиха отсичането на 115 дървета от дъб в частна горска територия, за което няма издадено разрешение. Незаконна сеч в частни горски територии е констатирана и в землището на с. Очуша, общ. Костенец. Съставени са констативни протоколи и работата по случаите продължава.

Спрени са дейностите по издадено позволително за сеч в общинска горска територия, землище на с. Караполци, общ. Елин Пелин, поради изграждане на просека, неотразена в одобрения технологичен план.

Незаконна сеч на над 30 бука засякоха лесничеите

Незаконна сеч на над 30 бука засякоха лесничеите

Съставени са 11 акта за нарушения по Закона за горите