Протести срещу изграждане на голяма птицеферма готвят жителите на старозагорското Ново село, съобщава кореспондентката на БНР.

Представител на местните е внесъл в столицата подписка с протест срещу новото бизнес начинание. Предвижда се птицефермата да е за 36 000 кокошки-носачки. Вероятно се касае за финансиран с европейски средства проект.

Адресати на протеста са Министерството на околната среда, Министерството на регионалното развитие, националният омбудсман, Дирекцията за строителен надзор и кметът на общината.

Липсата на обществено обсъждане е нещото, което най-много тревожи местните жители. Те твърдят, че било заявено, че към проекта няма обществен интерес, след като бил оставен в една от стаите на община Стара Загора и никой не е проявил интерес към него. Шефката на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) преценила, че няма нужда от доклад за оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС). Мнението си тя е изразила в становище от 4 страници.

Жителка на Ново село обясни, че причините за протеста са много. Тя изтъкна 2-3, които за нея са най-важни. На първо място жената поставя липсата на необходимите пътища към обекта, който ще се строи. Втората причина е, че птицефермата ще се намира на около 150-200 метра от къщите на селото в долния край. Съвсем близо е и вилната зона. Местната жителка е категорична, че се засягат интересите на собственици на земи.