Наднормено запрашаване на въздуха е измерено вчера в шест града в страната, съобщава на сайта си Изпълнителната агенция по околна среда.

Фини прахови частици са регистрирани във Видин, Плевен, Пловдив, Смолян, София и Стара Загора. 

Стойностите на замърсяване са най-високи във Видин – 1.4 пъти над нормата. Също сериозно замърсен е бил въздухът и в Пловдив, където е измерена стойност от 1.35.

Следват градовете Смолян с 1.27, Плевен с 1.22, София с 1.15 и Стара Загора с 1.14 превишение над нормата.

Данните от вчера показваха запрашаване в пет града.

Краткотрайни повишения на речните нива са възможни в Дунавския и в Черноморския басейн, съобщават от Министерството на околната среда и водите.

В резултат на прогнозирани валежи са възможни повишения на нивата и на реките Тунджа и Марица.