Шест зеленоглави патета се излюпиха в Патешкото езеро на Борисовата градина. Това са първите бебета, които се появяват в езерото, след като през 2017 г. Столична община възстанови първоначалния му облик и започна да отглежда в него зеленоглави патици, съобщиха от общината.

Езерото с водоплаващите птици (Патешкото езеро) е създадено през 1972 г. През годините то променя характера и предназначението си. През 2017 г. по повод 135-та годишнина на парк "Княз-Борисова градина", Общината възстанови и емблематичната за цялостния облик на мястото къща за патици, разположена на островчето в средата му.

За да се създаде подходяща среда за живот на птиците, езерото беше оградено с дървена ограда, която позволи отглеждането им независимо, че паркът е предпочитано място за разходка на домашни кучета.

Първите зеленоглави патици бяха предоставени на Столична община от Спасителния център за диви животни в Стара Загора. От Борисова градина полагат всекидневна грижа за отглеждането на птиците.

Междувременно зам.-кметът на направление "Зелена система, екология и земеползване" в СО Йоана Христова провери как се поддържа парка "Княз-Борисова градина" и състоянието на алеите.

Проверяващите ползваха новите електровелосипеди, закупени за ландшафтните архитекти. С велосипед бяха директорът на дирекция "Зелена система" в СО ландшафтен архитект Димитър Данчев и директорът на ОП "Паркове и градски градини", ландшафтен архитект Милена Васева.