Шумен въвежда електронна система за прием на деца в детските градини, съобщиха от пресцентъра на общината.

Тя ще заработи през новата учебна година.

Регистрацията ще се извършва онлайн на адрес https://kg.shumen.bg или на място в детската градина.

Първото класиране ще е през месец април 2019 г. Началната дата за отваряне на системата е 3 април 2019 г. в 10:01 часа, а крайният срок за кандидатстване е 12 април 2019 г. до 23:59 часа.

Класирането ще бъде обявено на 19 април в 17:00 часа. Записванията на класираните деца в детските градини започват на 22 април от 09:00 часа и ще продължат до 17.00 часа на 24 април.

Приемът ще се осъществява на базата на точкова система.

Всеки родител може да избира до шест детски градини, като поредността на желанията ще носи различен брой точки. Приемът на деца в населените места с една детска градина и на деца в подготвителни групи в общинските училища на територията на Шумен ще се осъществява чрез подаване на заявление на място в съответната детска градина или училище. Ако заявителят и детето нямат постоянен или настоящ адрес на територията на общината, могат да регистрират заявление за участие в класиране само на място в Община Шумен - Отдел "Образование, наука и развитие".

В детските градини ще се приемат и деца на двегодишна възраст, ако има свободни места и след като бъдат класирани всички тригодишни деца.

След като резултатите от първото класиране бъдат публикувани, ще бъдат обявени още няколко класирания, в които ще се съобщава броят на свободните места в детските градини всеки месец от май до края на годината.