В имоти, разположени по протежение на два полски пътя, са открити множество локални замърсявания с отпадъци от бита, опаковки, строителни, биоразградими и части от излезли от употреба моторни превозни средства. Терените в местността Вердикал, гр. Банкя  са със свободен достъп. 

Проверката е направена от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - София.

Сигнал за незаконно сметище вдигна прокуратурата в Кюстендил на крак

Сигнал за незаконно сметище вдигна прокуратурата в Кюстендил на крак

В срок до 30 дни следва да се установят и разпитат свидетели

Инспекторите са дали две предписания на кмета на район Банкя: да се предприемат действия по почистване на констатираните отпадъци, за което писмено да се уведоми екоинспекцията в София с краен срок 31 май 2021 г. 

Второто е да се предприемат мерки по недопускане на повторно замърсяване с отпадъци, както и предотвратяване на изхвърлянето им на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища с постоянен срок.

При неизпълнение на дадените предписания ще има административнонаказателни мерки. 

Пожар избухна на незаконно сметище край Благоевград

Пожар избухна на незаконно сметище край Благоевград

Пламъците са обхванали дъбова гора