Столичният общински съвет ще разгледа предложението на кмета Бойко Борисов и на председателя на съвета Владимир Кисьов за създаването на комисия за определянето на кандидатурата за член на Съвета на директорите на столичната "Топлофикация", предаде Инфорадио.

Изискването към кандидатите е да са неосъждани и да имат най-малко три години опит в управлението на търговско дружество. Заедно с документите за кандидатстване трябва да се приложи бизнес програма за работата на топлофикационното дружество.

Одобрената кандидатура ще бъде предложена за гласуване от Столичния общински съвет.

Предлага се комисията, която ще определи кандидата, да включва председателя на общинския съвет, кмета на София, секретаря на Столичната община, по един представител на политическите сили, представени в съвета, и един представител на независимите общински съветници.

Срокът за извършването на публичен подбор, даден в предложението за решение, е до 30 дни.

Процедурата за избор на член на Съвета на директорите на "Топлофикация-София" се налага заради решението на Столичния общински съвет, с което досегашният изпълнителен директор Наско Михов беше освободен от Съвета на директорите на дружеството.