Предложеният от председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев и кмета на София Йорданка Фандъкова проект за нискоемисионна зона правилно е отхвърлен от общинските съветници, защото е немотивиран, неамбициозен и несправедлив. Това се твърди в декларация на гражданската организация "Спаси София".

Вече 2 месеца от отхвърлянето на наредбата за нискоемисионна зона, ГЕРБ и Фандъкова не са свършили нищо - няма експертни или обществени обсъждания, няма и нови предложения за отстраняване на огромните дефекти в наредбата, изтъкват от организацията.

"Не се превръщайте в изкупителни жертви на политическите машинации на тази власт! Защитете интереса на своите гласоподаватели и всички ваши съграждани като заявите ясно, че нискоемисионната зона ще бъде приета след смислен, аргументиран и широк обществен дебат на база на мотивирана и целесъобразна наредба, представена в общинския съвет от г-жа Фандъкова", призовават от "Спаси София" общинските съветници.

От гражданската организация заявяват, че бъдещето на София, здравето на столичани и курсът на развитие на най-големия икономически и културен център в България се пренебрегват от управлението на града заради краткосрочни политически схеми и дивиденти.

София е на 45-о място в света по замърсяване на въздуха в града

София е на 45-о място в света по замърсяване на въздуха в града

Кварталите с печки на дърва в София - с най-замърсен въздух днес

"Столична община бе осъдена от граждани и граждански организации, между които и Спаси София, да преустанови бездействието си относно системното замърсяване на въздуха през ноември 2021 г. В стремежа си да прикрие своя многогодишен провал и абдикация от управлението на града, г-жа Фандъкова предложи припряна и лишена от цели и мотиви нискоемисионна зона, която очаквано беше отхвърлена за разглеждане от общинските съветници - както от страна на опозицията, така и от част от управляващите", се казва още в декларацията.

От "Спаси София" посочват също, че безсилието на Фандъкова и ръководената от нея общинска администрация да предложи аргументирани мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от автомобили и битово отопление е очевидно от нейно изявление от трибуната на Столичния общински съвет, в което тя търси вина за мръсния въздух у всички останали, но не и у себе си, като даже поискала да не й задават повече въпроси защо е мръсен въздухът и какво прави тя по въпроса. В декларацията се цитира и част от въпросното изказване: "Моля ви да не ми задавате въпроси защо е мръсен въздухът и какво правите. Отговорността е на всички."

От гражданската организация подчертават, че ще продължат да питаме лично Фандъкова защо стотици софиянци умират всяка година вследствие на респираторни инфекции и защо е допуснала столицата ни редовно да оглавява класациите за най-замърсени градове в ЕС, а въздухът в града да е с опасна за хората концентрация ФПЧ и азотен двуокис през по-голямата част от годината.

От "Спаси София" заявяват още, че след отхвърлянето на предложения от ГЕРБ проект за нискоемисионна зона Георги Георгиев опитал да прехвърли топката на опозицията, която била длъжна да предложи нова наредба. "Искането му идва въпреки всички изхарчени средства от столичната администрация за консултантски доклади, експертни анализи и 12 месеца работа на общинските съветници от ГЕРБ. Убедени сме, че такъв недалновиден и безотговорен подход на управление ще се отрази негативно на обществените нагласи относно приемането на тези жизненоважни мерки", се изтъква в декларацията.

Мръсният въздух - 3 пъти по-опасен от алкохола и 6 пъти по-рисков от ХИВ/СПИН

Мръсният въздух - 3 пъти по-опасен от алкохола и 6 пъти по-рисков от ХИВ/СПИН

Той е 89 пъти в сравнение с конфликти и тероризъм

От гражданската организация предлагат и конкретни препоръки и насоки, които да бъдат използвани за подготовката на целесъобразна наредба за нискоемисионна зона в София, на база на ясно зададени цели, прецизен анализ и оценка на въздействие:

1. Алтернативи на придвижването с личен автомобил.

В отхвърлената наредба Столична община налагаше редица санкции и ограничения без да предложи никакви алтернативи за придвижването. Общината е длъжна да защити интересите на по-голямата част от населението, което ще бъде засегнато от предложената наредба като изготви, представи и осъществи план със съпътстващи мерки и инвестиционна програма, която да предостави реални алтернативи на автомобилния транспорт. Това включва конкретни мерки за по-бърз и редовен градски транспорт, повече удобна пешеходна инфраструктура, всеобхватна велосипедна мрежа, система за наем на велосипеди и други незамърсяващи превозни средства.

2. Задължително трябва да се избегне създаването на нови точки на замърсяване по несправедлив и арбитражен начин.

Столична община трябва да предложи териториален обхват на нискоемисионните рингове на база на задълбочен анализ на трафика, който да не създава нови задръствания и излишно замърсяване в кварталите извън центъра.

3. Каква ще бъде цената, която всяко домакинство ще плати?

Столична община трябва да проведе широка информационна кампания, която ясно да представи цената от такава мярка на засегнатите домакинства, но и да представи социалните, икономически и екологични ползи за всеки един гражданин.

4. Без нецелесъобразни и незаконосъобразни административни пречки и тежести.

Предложенията на управляващите относно административното обслужване са ретроградни и ще създадат допълнителна административна тежест за гражданите и нови опашки. В допълнение, предложената от ГЕРБ наредба включва дискриминационни текстове за едни от най-уязвимите групи в обществото.

5. Нискоемисионната зона за битово отопление трябва да бъде честна, справедлива и целесъобразна.

Грешна е стратегията на Столична община да ограничи едва 5.5% от домакинствата, използващи твърдо гориво за отопление в първата фаза на мерките, а от 2030 г. да наложи абсолютни ограничения на всички домакинства. Трябва да бъде предложен плавен, честен и амбициозен план за действие, изграден около програма за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво, но и покриването поне на част от разходите за отопление през първите няколко години.