Според Национална агенция по приходите паркингът преди плажа "Силистар" е напълно изряден. Това е показвала проверката, направена след медийни репортажи за паркинг, който ограничава достъпа на туристите до плажа, съобщава БНР.

Паркингът се намира в непосредствена близост до плажната ивица и от години въпросът за неговата законност се повдига. Местността Силистар е защитена местност за опазване на дивите птици и природните местообитания от 1992 г., част от територията на природен парк „Странджа“ и част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. 

Управителят на фирмата, развиваща дейност на територията, обособена като паркинг, е представил необходимите документи и разрешителни.

От фискална гледна точка не са установени нарушения. Издаваните касови бележки на стойност 4 лева за целодневно паркиране съдържат необходимите реквизити, а касовият апарат е свързан дистанционно със софтуера на приходната агенция.

Наетите лица работят със сключени договори за 8-часов работен ден. Проверката не е установила и разлики в касовата наличност.

Екипите на НАП са установили и че пешеходният достъп до плажа не се възпрепятства, а до паркинга се достига по общински път.