Всички измервателни станции в София на Националната система за контрол на качеството на въздуха показват, че няма превишаване на нормите на фини прахови частици, съобщава Столична община.

Измервателните станции в "Дружба", "Надежда", "Хиподрума", "Павлово", "Младост", както и фоновата станция на Копитото, показват, че днес, 20 януари, нивата на ФПЧ са под 50 µg/m3 при запазваща се тенденция и не се предвижда превишаване на средноденонощната норма.

Столична община напомня, че средноденонощната норма от 50 µg/m3 е усреднена стойност от измервания между 00:00 и 24:00 часа.

Снимка 401404

Източник: Столична община

БСП пита Фандъкова, защо не прилага мерки срещу мръсния въздух

БСП пита Фандъкова, защо не прилага мерки срещу мръсния въздух

Втори ден със замърсяване, а не виждат "зелен билет"