Безплатни домашни компостери раздават от Столична община. Гражданите, които желаят да получат безплатни контейнери за домашно компостиране, могат да подадат заявка за това в районната администрация до 26 януари 2018 г. Те могат да ги разположат в дворовете на къщите или кооперациите си, информират от общината.

След изтичане на срока, заявките ще бъдат обработени от столична община. В началото на 2018 г. предстои закупуване и раздаване на компостерите на гражданите.

Инициативата е част от кампанията на Столична община "Компостирай вкъщи", която цели да стимулира гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци.

Заявления за участие в кампанията могат да бъдат подавани както от граждани, така и от администрациите на училища, детски градини и детски ясли.

Съгласно Програмата за управление на отпадъците на Столична община 2015-2020 г., през 2018 г. са планирани за закупуване около 1000 бр. домашни компостери с обем от 700 л. При ефективна редовна употреба на компостерите с биоразградими отпадъци от домакинствата, както и при три пъти годишно зареждане със зелени отпадъци /треви, храсти, клони/, очакванията са за намаляване на крайния битов отпадък на домакинствата с 550 тона на година.

Кампанията на Столична община за предоставяне на безплатни компостери на домакинствата започна през 2010 г. Общият брой раздадени домашни компостери до момента надвишава 8000 бр.