В медицинската практика, макар и рядко, се наблюдават случаи на мълниеносно протичане на менингококова инфекция сред млади и здрави лица, като за съжаление, такива случаи завършват летално. Това заявяват от Столичната РЗИ по повод починалото дете от менингококов сепсис в детска градина в София.

От здравната инспекция посочват, че незабавно са предприети съответните противоепидемични мерки - действия по пробонабиране и изследване на контактните деца, техните братя и сестри и персонала на детското заведение. Проведени са разговори с личния лекар, лекуващия лекар, националния консултант по инфекциозни болести и е събрана пълната възможна документация - епикризи, изследвания и Протокола с предварителната патологоанатомична макроскопска диагноза.

Извършено е епидемиологично проучване и е разпоредена дезинфекция на ДГ № 37 "Вълшебство".

Проверяват болницата, в която почина детето с менингит

Проверяват болницата, в която почина детето с менингит

Здравното министерство също е разпоредило одит

От изследваните в НЦЗПБ контактни деца, техните братя и сестри и персонала от групата, носителство на менингокок в носоглътката е установено при 23 души. Към момента на изследването те са без здравословни оплаквания и клинична симптоматика. Насочени са към личните си лекари за наблюдение и провеждане на антибиотична профилактика.

След получаването на първоначалните данни и оценка на риска е връчено Предписание за провеждане на незабавни хигиенни и противоепидемични мерки и е издадена заповед за затваряне на детската градина, считано от 1 декември, и за спиране на дейността до второ нареждане.

Към момента се чакат резултатите от пробите на всички деца и персонала на детското заведение, както и окончателната хистология и патоанатомична диагноза на починалото дете.

Няма патологичен менингокок в случая от столичната детска градина

Няма патологичен менингокок в случая от столичната детска градина

Причина за смъртта е менингококов сепсис