Зоологическата градина в София вече разполага с единствения на Балканите много рядък вид от семейство Котки - снежен леопард (Рantera uncia).

Мъжкият екземпляр пристигна в столичния зоопарк от зоопарка в Ихлава, Чехия. Животното е на 2 години и 5 месеца и се казва Никс.

От столичния зоопарк изтъкват, че това е първият снежен леопард, който пристига у нас и този ценен екземпляр може да се види единствено при тях. Видът е в категория "Застрашен вид" на Световната червена книга. Среща се в централна и южна Азия, в скалисти планински райони до 6000 м надморска височина. От тази голяма котка в природата са останали едва около 8 000 екземпляра, като броят им продължава да намалява. Основните заплахи за вида са бракониерството, незаконната търговия на кожи и части от барса за нуждите на традиционната източна медицина.

В момента в зоопарковете по света се отглеждат едва около 700 снежни леопарда, като столичният е един от тях. Той е бил одобрен от Европейската програма за застрашени видове (ЕEP) на ЕАЗА.

Снимка 501670

Източник: Софийски зоопарк

Очаква се догодина зоопаркът да получи и подходящ женски екземпляр, за да успее да ги размножи, каквато е главната цел на програмата.

Директорът на Софийския зоопарк Добромир Бориславов посочи, че консервационната роля на зоопарковете в момента е все по-значима и се превръща в тяхна основна функция. Една от най-важните стъпки за развитието на зоопарка е да станем част от европейското семейство на зоопарковете и така да можем да получаваме още по-редки и застрашени животни, заяви той.

За снежния леопард Никс в столичния зоопарк е приготвен нов дом, одобрен от ЕАЗА, с подходящо вътрешно и външно заграждение. Цялостната му реконструкция е била реализирана през 2017 г. със средства на Столичната община. Ще са необходими от една до три седмици, за да може леопардът да се адаптира с новото място. Едва тогава той ще може да бъде показан на посетителите на зоологическата градина.