12,1 милиона лева е стойността на неизплатените сметки за ток от пловдивския ромски квартал "Столипиново", а събираемостта към момента е 3 %, информира Радио Пловдив.

Размерът на дълга бе оповестен на работна среща на комуналните компании, обслужващи Пловдив, по проблемите на гетото.

Председателят на Управителния съвет на EVN - България, мажоритарен собственик на "Електроразпределение", Щефан Шишковиц обяви, че дружеството има готовност да подмени амортизираната елмрежа в квартала с дължина 187 километра, както и да смени 5500-те електромера и да реконструира 17-те трафопоста там. Според Шишковиц към момента 3400 от електромерите в "Столипиново" са неизправни. 

Tой потвърди, че през втората половина на годината ще стартира модерното дистанционно отчитане на енергията. Броят на клиентите на EVN, които си плащат сметките, но са потърпевши от режима на тока в ромския квартал, е редуциран от 52-ма на 18, съобщи още Шишковиц.

На дискусията по проблемите в "Столипиново" управителят на пловдивското ВиК Красимир Цветков заяви, че загубите на дружеството от областта са 8,5 милиона лева, или 60 процента от водата се губи, като делът на гетото в загубите е около 15%.

Комуналните компании подписаха декларация за осигуряване на равнопоставеност при потреблението и заплащането на услугите от всички граждани на Пловдив. Документът ще бъде изпратен на кмета и облстния управител, а по-късно и на министър-председателя Сергей Станишев, както и на европейските институции, настояха участниците в дискусията.