Строеж прекъсна тока на големи стопански клиенти в столичните райони "Люлин" и "Връбница" в четвъртък следобед, съобщиха от ЧЕЗ.

Скъсан беше кабел от 20 kV остави без електрозахранване 350 потребители за около 70 минути. Голяма част от тях са големи стопански клиенти, чиято работа е в пряка зависимост от сигурно електроподаване.

Аварийни екипи отстраниха нанесените от несъобразените изкопни дейности щети

От ЧЕЗ Разпределение България призовава фирмите да координират с компанията поне две седмици предварително къде и кога ще извършват изкопни дейности. Това може да става на телефон 0700 10 010 или на имейл кlienti@cez-rp.bg.

Дружеството изготвя констативни протоколи при всички ситуации, когато е нарушена целостта на кабели на компанията, и предявява претенции на фирмите, извършвали изкопните работи, за нанесени щети, предупреждават от електроразпределителната компания.