Започва строителството на комплекс за социални услуги за хора с психични разстройства в Дряново.

Предвижда се да бъдат изградени 7 къщи с капацитет за настаняване на 105 души с увреждания.

Центърът трябва да е готов до края на годината. Той ще представлява комплекс от 7 отделни масивни сгради с общо външно пространство и места за почивка и разходка.

Проектът се финансира с близо 4 млн. лв. европейски средства по процедурата за подкрепа на деинституционализацията на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания. По нея български общини получават безвъзмездна помощ за осигуряването на инфраструктура, която да замени домовете, подлежащи на закриване.

Центърът за хора с психични разстройства в дряновското село Радовци се помещава в стара сграда, а обитателите му живеят в тежки битови условия.