Танкистите от Центъра за подготовка на специалисти в Сливен провеждат занятия за повишаване на практическите си знания и умения при боравенето с въоръжението на танк Т-72.

Днес екипажите от състава на 2-ри танков батальон проведоха упражнение от контролните стрелби с щатен изстрел с танк Т-72 на учебен полигон "Ново село". При изпълнение на упражнението военнослужещите водиха огън с оръдието и със сдвоената картечница.

Стрелбите, които се проведоха под ръководството на командир подполковник Делян Люцканов бяха наблюдавани началникът на щаба на Сухопътните войски бригаден генерал Николай Караиванов.

На 27 май предстоят и стрелбите на военнослужещите от 2-ра и 3-та танкова рота от състава Центъра за подготовка на специалисти.