Oтпадъчни води или химикали от неустановен източник са причина за мъртвата риба в река Чепеларска.

Проверка на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив е установила на място показатели рН - 7,12; разтворен кислород - 6,5 мг/л, ел. проводимост - 1735 хS/сm. Взета е проба вода от реката за изследване за наличие на метали, съобщава БТА.

Припомняме, вчера след сигнал на жители от село Катуница за открита мъртва риба в р. Чепеларска при ж.п. моста в селото експерти на РИОСВ - Пловдив, Регионална лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда /РЛ на ИАОС/ и Басейнова дирекция на "Източнобеломорски район"/БДИБР/ дойдоха на място.

Две са предприятията, които са свързани с реката.

Установено е обаче, че промишленият канал, довеждащ отпадъчните води от КЦМ АД и "Агрия" АД, е сух. Извършен е оглед на р. Чепеларска на моста при Кемера, където не е установено наличие на мъртва риба в реката.

Предстои БДИБР да извърши преценка за състоянието на р.Чепеларска.