Басейновата дирекция "Източнобеломорски район" и инспектори от РИОСВ - Бургас и РЛ към ИАОС - Бургас извършиха проверка на река Мочурица след сигнал за мъртва риба. Открити са 30 мъртви риби на моста при село Деветак, включително горчивка, речен кефал, бабушка, уклейка и морунаж.

При селата Деветинци и Церковски по поречието на р. Мочурица са установени единични бройки умряла риба. Река Мочурица в обследвания участък е с жълтокафяв цвят, без мирис и видими следи от замърсяване. В района няма точкови източници на замърсяване.

На терен са взети две проби от повърхностните води, които се изследват, а резултатите ще бъдат оповестени.

Язовир в Ямболско пресъхна, след като го дадоха под наем на младо семейство

Язовир в Ямболско пресъхна, след като го дадоха под наем на младо семейство

Равносметката е 7 тона мъртва риба