Зимното поддържане на пътната мрежа в Габровско поскъпва средно със 100 000 лв. на сезон, при всяка нова обществена поръчка. Снегът обаче се оказва, че не поскъпва в Сливен и Ловеч, например.

От държавните институции всяка година уверяват населението, че са подготвени са зимните условия. Но както всяка зима - първият сняг винаги ни изненадва и не всички територии и области в страната биват почистени. Същевременно с това цената на зимното поддържане се покачва. За коя област ни разказва "Черната книга на правителственото разхищение" тази година?"

От 2014 година до момента цената на зимното поддържане в Габрово не спира да се покачва. Тенденцията продължава и при обществената поръчка, която е обявена за периода от 2017 г. до 2020 г. При нея общата цена е 1 млн. 450 хил.лв. без ДДС (1 млн. 740 хил.лв. без ДДС), което прави 580 000 на сезон, и то за по-малко километри общински пътища - 234.6 км. От общата сума 150 000 лв. без ДДС са били отделени за около 100 км улична мрежа в селата. Изплатени са били 1 299 995, 45 без ДДС, договорът отново е бил изпълнен в пълен обем.

Освен столицата на хумора и сатирата Габрово се оказа и място, в което снегът прогресивно поскъпва. По-точно казано, въпреки глобалното затопляне снегопочистването на общинските пътища и уличната мрежа в селата струва все повече и повече на данъкоплатеца.

Справките показват, че от 2014 г. до момента това е неизменно. Според публиуваната документация на сайта на общината за два сезона (2014/2015 г. и 2015/2016 г.) цената за зимно поддръжане е била общо 527 000 лв. без ДДС за 237.3 км пътна мрежа и около 100 км улична мрежа в селата.

При следващата обществена поръчка за сезон 2016/2017 г. цената вече е нараснала на 480 000 лв. с ДСС за същите километри, пътища и улици. Теденцията продължава и при обществената поръчка за периода от 2017 до 2020 г. При нея общата цена е 1 450 000 лв. без ДДС, което прави по 580 000 лв. на езон, и то за по-малко километри общински пътища - 234.6 км.

Накрая се стига до най-скорошната поръчка, която е за 4 сезона - от 2020 до 2024 г. и е на стойност 2 376 000 лв. без ДДС, или - около 712 хил.лв. на зимен сезон за 244. 5 км пътна мрежа и 100 км улична мрежа в селата. Бързата сметка показва, че според община Габрово зимното поддържане на пътната мрежа в Габровско е поскъпвало средно по 100 000 лв. на сезон, при всяка нова обществена поръчка. Фирмата, която неизменно "печели" поръчките за снегопочистване от 2014 до 2024 г. е "Димас" АД. В повечето случаи тя е и единственият участник, кандидатствал по тях.

От месната администрация в Габрово посочват още, че единичните показатели за ценообразуване цената на зимното поддържане в града се влияят от минималната работна заплата и разходите за материали, които имат отражение върху крайната цена за различните дейности в услугата.

Съответно повече пари от общината = по-високи цени за дейностите по обществената поръчка. От публикуваните документи на сайта на общината за последните две обществени поръчки става ясно, че "Димас" е предложила цена от 65 лв. без ДДС за снегопочистване на километър път - за справка старата цена е от 52.60 лв.

Повишение има и при цената за разчистване на снегонавявания, поскъпнало е и снегопочистването на улции в селата. Оттук следва да се направи изводът, че дейностите по почистване на снега и пътната мрежа през зимата са поскъпнали средно с 10 лв. или за километър работа.

Колко струва снегопочистването на другите общини по данните в "Черната книга"?

В Ловеч за 2019 г. местната администрация е сключила договор за изпълнение на обществената поръчка за "Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и уличната мрежа в селата" на общна стойност от 479 000 лв. без ДДС за срок от 2 г. - за 180. 3 км пътна мрежа и улична мрежа в 26 села. Преди това през 2017 г. пак за срок от 2 г. общината сключва договор отново за 479 000 лв. с ДДС за същите километри пътища и същият брой села.

За зимния сезон 2019/2020 г. община Сливен е отделила 400 000 лв. без ДДС за зимно поддържане и снегопочистване на 321.4 км четвъртокласни общински пътища, а предходният сезон договорът е бил за 392 000 лв. без ДДС. И двата договора не са били изпълнени в пълен обем поради това, че не са били възложени на фирмата дейности за цялата му стойност.

Община Велико Търново е сключила договор за 1 248 000 лв. с ДДС за снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа се сезон 2018 - 2020 г. - за 107 км пътища. За следващия период 2020 - 2022 г. цената на договора за снегопочистване е 2.7 млн.лв. без ДДС, но общинските пътища, които трябва да се поддържат са 209 км.

Изводът от натрупания красив бял сняг в страната, но оскъпеното зимно поддържане е, че въпреки социално-икономическите и политически фактори, които традиционно влияят на цените на поръчките, снегът в Сливен и Ловеч не поскъпва през годините. С приближаването на снеговалежите към Габрово обаче тенденцията се променя.

За успокоение на габровци е важно да се отбележи, че според доклада на подготовката на община Габрово за работа и живот при зимни условия през 2020 -2 021 г. - общината отчита, че има добра предварителна подготовка за зимните условия. Възможните усложнения са свързани с интензивен снеговалеж, придружен със силен вятър, сняг с висока плътност, обледенявания и много ниски температури.

"Черната книга на правителственото разхищение" продължава историите

"Черната книга на правителственото разхищение" продължава историите

За поредна година представя случаи на лошо похарчени пари на данъкоплатците

Сред другите интересни истории в книгата са "Липсващият регистър, или кратка история на електронното правосъдие", "Проект от 1.5 млн.лв. за несбъдналото се електронно гласуване", "Националната детска болница за милиони", "Над 4 млрд. лв. пътни неволи", "Поръчката за храни в затворите: двоен стандарт, оскъпяване, непрозрачни кадрови рокади", "Бюро за двойна употреба", "Заводът, който произвежда боклук", "12 млн. лв. насред полето", "Пресъхналият язовир "Тича" обрича Шумен, Търговище и Велики Преслав на безводие", "От Росенец до ТЕЦ "Варна" - как държавата сбъдва мечтите на Доган, "Как "скритите" работи за 5 млн. евро изплуваха от дъното на Варненското езеро", "Златната кокошка", която изпадна до ръба на фалита", "Площадка за временно съхранение и третиране на болнични отпадъци - иновации или измама? и "Да върнеш парите".

Фондация за свободата "Фридрих Науман" издава "Черна книга на правителственото разхищение в България", която представя случаи на лошо похарчени пари на данъкоплатците, корупция и нецелесъобразно усвоени средства от Европейския съюз. Авторите в нея са разследващи журналисти.

Книгата излиза 6 години поред и показва как понякога държавата и общините се отнасят безотговорно към нашите пари и харчат пари неефективно, прекалено скъпо или дори за напълно излишни неща. Специално внимание издателите обръщат на случаи на неправомерно усвояване на еврофондовете.

Чумата по свинете и ремонтът на „Графа“ влязоха в „Черната книга на правителството“

Чумата по свинете и ремонтът на „Графа“ влязоха в „Черната книга на правителството“

Представят моментна снимка на примерни казуси