Бисер от ранга на изказванията на Тодор Живков сътворил зам.-областният управител на Благоевградска област Димитър Капитанов.
Като колосална определят проявената от него некомпетентност местните издания.

По време на заседание на Епизоотичната комисия към Областна администрация - Благоевград, чийто председател е социалистът, Капитанов се опитал да обясни на представители на РЗИ, РСПБЗН, ОДБХ, МВР, ИАРА и журналисти смисъла на термина „епизоотична" и сътворил следната крилата фраза:
„Тази комисия е епизоотична, значи епизодична комисия. Периодично се събира - тогава, когато има проблем", цитира го изданието Югозапад news.

В същност, прилагателното име „епизоотична" произлиза от съществителното име епизоотия (от старогръцки epi- над и zoon животно), което означава широкомащабно разпространение на инфекциозно заболяване при един или повече животински видове на определена територия.
Заболяването значително превишава нивото на заболеваемост, обичайно регистрирано на същата територия. Фактически погледнато епизоотията е епидемия сред животните.