В Русе подготвят подписка за провеждане на референдум за чиста околна среда в града, съобщи БГНЕС. Целта е създаване на чиста околна среда. С подписката искат да бъде създаден и публичен регистър, който обхваща и следи всички обекти, които отделят вредни вещества.

Подписката стартира на 25 октомври. Организаторите се надяват в тремесечния срок до 25 януари 2019 г. да съберат необходимите 14 500 подписа за провеждане на местното допитване.

Министър Димов откри в Русе изложба за първите екопротести у нас

Министър Димов откри в Русе изложба за първите екопротести у нас

Русенци се бореха не само за екология, а за държава, която не феодализира гражданите си

Четири са въпросите, които от Инициативния комитет задават на своите съграждани.

Първият въпрос: Искате ли Общинският съвет в Русе да приеме нормативен акт за опазване околната среда и здравна защита, съдържащ безусловно следните изисквания за работа на територията на община Русе:

1 забранява се експлоатация и строителство на инсталации, които отделят вредни вещества, прах или миризми,

2 забранява се горенето на отпадъци и извличане на вторични суровини чрез изгаряне,

3 забранява се строене и ремонт на улици, тротоари, детски площадки с материали, които при 60 градуса по Целзий отделят вредни вещества.

Тези изисквания да са задължителни за всички инвестиционни проекти, за издаване на разрешителни за строеж и на акт 16 за инсталации.

Община Русе създава и води публичен регистър на всички обекти, където се отделят вредни вещества и миризми. В тях трябва да бъдат описани инсталациите, количествата вредни вещества и местонахожденията им.

Община Русе създава и поддържа станция за денонощен мониторинг на всички регистрирани инсталации. Данните се събират във всички врати, прозорци, капаци и комини на помещенията, където са инсталациите, обясниха инициаторите.

Те искат включването на инсталациите да става задължително условие за строежа на сградите и за издаване на Акт 16. Резултатите от мониторинга са достъпни публично и в реално време на сайта на общината.

В същия първи въпрос към допитването от Инициативния комитет са записали: "Забранява се резитбата на здрави дървета и на клоните им без съгласието на живущите в близост до тях".

Вторият въпрос е: "Искате ли около производствените и индустриални зони да бъде изграден зелен пояс от многогодишна растителност".

Третият въпрос - "Искате ли дейностите: озеленяване и поддържане на зелените площи, поддържане на обществените места, сметосъбиране, сметоизвозване, ремонт, реконструкция и строителство на общинска собственост да се извършват само от община Русе без възлагане на други изпълнители".

Четвъртият въпрос: "искате ли пречистването на питейната вода в община Русе да се извършва по метод изключващ ползването на хлор и хлорни съединения".

В мотивите към четвъртия въпрос организаторите на подписката поясняват, че в повечето западно европейски страни има подмяна на технологиите за пречистване на водата и те са без употреба на хлор. Не можем да дадем ясна и конкретна технология или инсталация. Нека това остане на компетентните институции, казват организаторите.

Русенци обясняват, че не е един замърсителя на въздуха в техния град. "По-малки или по-големи (замърсители - б.р.) тровят града. Много квартали са толкова замърсени, че не може да спиш на отворен прозорец", обясни жена от Русе.

Припомняме, в Русе още от 1987 г. се бореха за чист въздух.