Обществената поръчка за тикет-системата на градския транспорт се рестартира след молби и въпроси на кандидати за участници в нея. ЦГМ отвори за посещение метростанциите, депата, гаражите и Центъра за управление, за да могат потенциалните участници от 14 фирми с общо 43 представители да добият директна представа за естеството на работата. 25 от кандидатите се отзоваха на поканата.

След като се запознаха на място с работата, някои от компаниите изпратиха уточняващи въпроси и искания за удължаване на срока, за да могат да отговорят на изискванията на поръчката. При изтекли нормативни срокове, Центърът за градска мобилност като възложител не би могъл да отговори на исканията на кандидатите в рамките на съществуващата процедура, без да я рестартира.

Ето защо беше взето решение това да се направи, за да могат фирмите да получат отговори и да представят възможно най-добри и с високо качество оферти за реализацията на поръчката. Сред въпросите на участниците има такива, касаещи техническите параметри на системата и реализацията им, легализирането на финансовата отчетност на участник от чужбина през заклет преводач, за документите на самите фирми, свързани със свидетелства за съдимост или приходи и други. На някои от тях вече е отговорено в процеса на формулирането на въпросите, както може да се види от страницата на дружеството в интернет.

Днес ЦГМ информира Комисията за защита на конкуренцията за спирането на поръчката. Новата ще бъде обявена след две седмици.