Регионалната инспекция по околната среда и водите нареди да се почистят два плажа, където е било снимано телевизионно предаване.

След като снимките са приключили на 15 септември, РИОСВ-Бургас е извършила проверка на използваните терени, които са в защитени територии.

Екоинспекцията съобщава, че до плаж "Айроди" в защитена местност "Устие на река "Велека" са били открити екотоалетна, душ и чували с отпадъци, които е трябвало да бъдат изнесени от продукцията. На плаж "Листи" в Защитена местност "Силистар" пък не са били премахнати поставените съоръжения - дървен навес за подслон и масичка. И двата плажа попадат в защитени местности и са на територията на природен парк "Странджа".

На продуцентите на предаването е дадено предписание до седмица да премахнат отпадъците от плажната ивица.