В над 30 училища в община Пловдив се закрива по една паралелка от следващата учебна година, предаде БНТ. Това е една от необходимите мерки, заложени в деветгодишния план за въвеждане на едносменен режим.

Промените обаче сериозно притесняват някои директори, според които неизбежно ще се стигне до съкращаване на учители. Обмислят се и протести.

В пловдивското училище "Паисий Хилендарски" всички четири паралелки в горен курс са запълнени с максимален брой ученици. От догодина обаче те трябва да станат с една по-малко. В следващите 9 години ще трябва да се закрият и още паралелки.

По думи на директора Илия Къртев, за да се въведе едносменен режим, трябва да се съкратят 13-14 паралелки. Това означава, че в следващите години без работа могат да останат около 30 педагози.

Директорите на засегнатите училища вече са изпратили своите предложения за това как може да се учи на една смяна, без да се закриват паралелки. Според тях решението е да се разшири базата с пристрояване на нови пристройки. От общината обаче посочват, че това е свързано с много средства, с каквито те не разполагат.

Затова философията на нашата програма е намаляване и оптимизиране на тези училища, посочва началникът на отдел "Образование" Донка Щилянова.

От отдела по образование успокояват, че ако се стигне до съкращаване на учители, те ще могат да се насочат към професионалните гимназии.

Според Щилянова закриването на паралелки в средните училища ще даде възможност за разкриване на паралелки в професионалните гимназии.

Мярката ще отговори и на политиката на МОН за увеличаването на учениците в професионалните гимназии и техническите паралелки.