Започва укрепване на свлачището при 72-ри км на първокласния път I-6 Кюстендил - Радомир - Перник с пари от ОП "Околна среда" и от националния бюджет, съобщиха от МРРБ. Двумесечен е срокът на изпълнение.

Целта е да се спре свлачищния процес, възникнал от интензивните валежи през 2015 г. Предстои изпълнение на геозащитни строително-монтажни дейности. Предвидено e изграждането на укрепителна конструкция, която включва изпълнението на стоманобетонови пилоти в петата на свлачищния откос и стоманобетонова подпорна стена.

В участъка на свлачището се генерира значителен водоприток от дере, горски пътища и дъждовни води, затова ще има отводняване на откоса с дренажни ребра.

Автотунелът при свлачището под Рилския манастир - готов до септември

Автотунелът при свлачището под Рилския манастир - готов до септември

Работата по обекта върви по график въпреки рокадите в "Автомагистрали"

При изпълнение на ремонтно-възстановителните работи ще бъде въведена временна организация за движение на колите, при осигуряване на пътно платно с широчина около 5,50 м в посока Перник. Необходимо е шофьорите да карат внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 50 км/ч.

Изпълнител на обекта е "ПЪТГЕО 2018" ДЗЗД, в който участват: "Пиринстройинженеринг" ЕАД и "ГЕОКОНСТРУКТ" ООД. Договорът е на инженеринг (проектиране и строителство) на обща стойност 336 000 лв. с ДДС. Авторският надзор ще бъде осъществен от "ПЪТГЕО 2018" ДЗЗД. Строителният надзор е възложен на "Консулт инженерингс" ЕООД и е на стойност 17 010 лв. с ДДС.

Свлачище отново блокира пътя към Рилския манастир

Свлачище отново блокира пътя към Рилския манастир

Проблемите в участъка продължават въпреки отпуснатите милиони за ремонт

Обектът се реализира по проект "Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа - Фаза 2" по ОП "Околна среда 2014-2020 г., по който ще бъдат възстановени общо 5 обекта. Общата стойност на проекта е 17 815 006,80 лв. с ДДС. Финансирането от Кохезионния фонд е 15 142 755,78 лв. с ДДС, а националното съфинансиране е 2 672 251,02 лв. с ДДС.

Свлачището в Земен е овладяно

Свлачището в Земен е овладяно

Бедственото положение няма да се удължава