"Нахлуването" в редакцията на в. "Труд" е акция на областния управител на област София, който е насрочил принудително изземване на част от имот - публична държавна собственост, който се намира на адрес ул. "Лъчезар Станчев" №7. Това съобщават от областната управа на сайта си. Изземването е от фирмата "Южен кръст 2001" ЕООД.

Правото за управление на имота е предоставено на Министерството на културата, като за част от него то е сключило договори за наем с "Южен кръст 2001" ЕООД за срок от 10 години. Договорите за наем са прекратени едностранно от Министерството на културата с едномесечно предизвестие, поради нарушение на две от разпоредбите им. Касае се за неплащането на двумесечни вноски и/или консумативи, както и преотдаването на помещенията на друго дружество - "Труд Медиа" ЕООД.

Полиция спря пред офиса на в."Труд"

Полиция спря пред офиса на в."Труд"

В президентството се размениха реплики: дали става въпрос за свобода на словото или просто неплащане на данъци

Писмените доказателства, предоставени от Министерството на културата, обосновават извода, че са налице законоустановените предпоставки за издаване на заповед за изземване на недвижимите имоти - публична държавна собственост.

Освен това съществува необходимост и от настаняването в помещенията на Националния институт за недвижимо културно наследство, предвид предстоящото увеличаване на щата и разширяване на дейността му, още повече, че сградата първоначално е построена за нуждите на НИНКН.

Редакцията и Министерството на културата вече от няколко месеца са в конфликт. Ведомството на Велислав Минеков иска медията да освободи заеманите помещения, които са на Министерство на културата с аргумент, че наемът не е заплащан. От "Труд" контрират, че всичко е платено и се води дело. Представители на ГЕРБ организираха флашмоб пред Министерство на културата като акция в защита на редакцията на вестник "Труд".