Установени са отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели в село Сърница в община Минерални бани. Това става ясно от съобщение на сайта на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Хасково.

На 25 август в РЗИ е получен от ВиК-Хасково протокол от 18 август с резултати от проби на водата за питейно-битови цели, с която се захранва селото. В него е отчетено наднормено съдържание на уран - 36,1±3,1 µg/l при определена максимално допустима стойност 30 µg/l, както и "обща алфа-активност" - 1,096±0,60 Bq/l при контролно ниво от 0,1 Bq/l. От РЗИ уточняват, че при тези коказатели водата не съответства на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Здравната инспекция е връчила на ВиК предписание за ограничаване на употребата на водата от населението на Сърница за питейни нужди и приготвяне на храна, до отстраняване на проблема с наднорменото съдържание на уран и възстановяване качеството й.

Водоснабдителното дружество трябва да организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на населението в селото с водоноски.

Припомняме, че подобен проблем с водата в Сърница имаше и през миналата година.

Завишени нива на уран във водата в тополовградски села, негодна е за пиене

Завишени нива на уран във водата в тополовградски села, негодна е за пиене

Селата Светлина и Владимирово...