Инспектори от РИОСВ- София са установили, че от дъждовен бетонов колектор, който се намирал в района на градския парк в Перник, в река Струма изтичат води с бял цвят, съобщават от екоинспекцията.

В района няма производствени предприятия, които да са евентуален източник на замърсяване на реката, за установения бетонов колектор не е издавано и разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води по реда на Закона за водите, поясняват от екоинспекцията.

Река Струма потече с червени води в Перник

Река Струма потече с червени води в Перник

Регионалната инспекция е започнала проверка

От РИОСВ- София съобщават, че предвид установеното нерегламентирано заустване в река Струма, ще бъдат предприети административнонаказателни действия срещу кмета на Община Перник, тъй като съгласно действащо законодателство, кметът на общината контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на канализационните мрежи и съоръженията за пречистване на битови отпадъчни води.

Във връзка с проверката на кмета на община Перник са дадени предписания за извършване на обследване на бетоновия колектор за установяване на нерегламентирани включвания в него на битови абонати, с цел преустановяване на замърсяването на река Струма.

Бяла пяна отново потече в река Струма край Перник

Бяла пяна отново потече в река Струма край Перник

Взети са проби от три пункта

Припомняме, че през ноември миналата година река Струма потече с червени води в Перник. 

Преди това стана ясно, че проверяват замърсяването на язовир "Пчелина" и река Струма.

На 12 юни 2019 г. бяла пяна покри реката. На 3 октомври миналата година реката отново беше покрита от бяла пяна.

Според местни рибари, които доброволно охраняват и почистват язовир "Пчелина", в продължение на четири месеца река Струма е текла в различни цветове - червена, жълта, имало и пяна.