Жители на село Атия негодуват срещу изграждането на център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови, съобщава БНР.

От Община Созопол посочват, че въпросните материали няма да се обезвреждат на него.

Въпреки това в село Атия вече е сформиран инициативен комитет срещу изпълнението на проекта. Следващата седмица пък ще се проведе среща между местни жители и представители на общината.

Споразумението за проекта е подписано през 2015 г., а финансирането за него е по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. На площадката трябва да се събират опасни битови отпадъци, като лакове, бои, лепила, домакински препарати и химикали, фармацевтични продукти, живак и живакосъдържащи отпадъци, негодни за употреба батерии и акумулатор, излязло от употреба електрическо оборудване и отработени масла.

Предвижда се отпадъците да се съхраняват в специализирани контейнери за опасни вещества. Те ще се складират в центъра, след което ще се транспортират към други оператори, които да извършат последващо третиране.