Община Добрич ще предоставя грижи у дома на общо 158 възрастни хора и лица с увреждания, съобщава БНР.

Предоставените услуги са по проект "Подкрепа в дома" и ще бъдат финансирани с близо 400 000 лв. Те са насочени към възрастни хора над 65 години, които не могат да се самообслужват, хора с увреждания и техните семейства, както и пълнолетни лица без близки, за които има социална необходимост от почасови здравни и социални услуги.

Проектът ще продължи една година, като всеки потребител ще има право на два часа здравно-социални услуги дневно.

Подготвителният период започва от началото на юли, а реалното предоставяне на интегрираните услуги в домашна среда ще започне след неговото приключване.