Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент е приела предложенията на българския евродепутат от групата на социалистите и демократите Иво Христов, засягащи високата смъртност сред опрашителите, сред които и медоносните пчели, както и настояването му за строг контрол по отношение на вредните за опрашителите вещества.

Приетите от ресорната земеделска комисия промени в стратегията поставят акцент върху ключовото влияние на опрашителите върху биологичното разнообразие, селскостопанските добиви и диворастящите култури.

Невиждан мор по пчелите в Добричко

Невиждан мор по пчелите в Добричко

Някои пчелари вече са загубили по-голямата част от пчелните си семейства

Иво Христова призовава за стриктен контрол от страна на отговорните органи на страните членки на ЕС върху използването на забранени или вредни за опрашителите вещества.

Друг акцент в приетите предложения на българския евродепутат е опазването на специфичните породи животни, които са част от традиционния поминък на различни местни общности в страни членки на ЕС. Евродепутатът обръща внимание на факта, че заболявания като африканската чума по свинете застрашават от пълно изчезване някои видове като Източнобалканската свиня и призовава да бъдат предприети своевременни мерки и заделен ресурс за предотвратяването му.

Христов е съавтор и на поправка в текста на стратегията, която цели гарантирането на едни и същи изисквания към производителите от трети страни, които изнасят продукция за ЕС, за да не бъдат поставени родните производители в неравностойно положение.

Загубата на пчели причинява недостиг на важни храни

Загубата на пчели причинява недостиг на важни храни

Това става ясно от ново проучване