Липсата на пчели в земеделските райони ограничава предлагането на някои хранителни култури. Това е установило ново проучване в САЩ, което показва, че намаляването на опрашителите може да има сериозни последствия за световната продоволствена сигурност, пише "Гардиън".

Някои видове диви пчели страдат от загубата на цъфтящо местообитание, употребата на токсични пестициди и, все по-често, от климатичната криза. Междувременното отглежданите медоносни пчели също са нападани от болести, което води до опасения, че три четвърти от хранителните култури по света, зависими от опрашителите, могат да бъдат тежко засегнати заради липсата на пчели.

Новото проучване изглежда потвърждава някои от тези страхове.

Пчеларите се надигат срещу пестицидите в земеделието, убиващи пчелите

Пчеларите се надигат срещу пестицидите в земеделието, убиващи пчелите

Всяка година отровните препарати унищожават десетки хиляди пчелни семейства

От седем проучени култури, отглеждани в 13 щата в Америка, пет са показали доказателства, че липсата на пчели затруднява количеството храна, която може да бъде отгледана, включително ябълки, боровинки и череши. Общо 131 полета с хранителни култури са били изследвани за пчелна активност и изобилие на реколтата от коалиция от учени от САЩ, Канада и Швеция.

"Земеделските куртури, които са били опрашени от повече пчели, са дали значително по-голяма реколта", казва Рейчъл Уинфрий, експерт по екология и опрашване в Университета Рутгерс, която е старши автор на проучването, публикувано от Кралското дружество, като допълва: "Бях изненадана, не очаквах, че ще бъдат ограничени до такава степен."

Изследователите са установили, че дивите местни пчели са допринесли за изненадващо голяма част от опрашването, въпреки че работят в райони с интензивно земеделие, до голяма степен лишени от растителността, която ги поддържа. Дивите пчели често са по-ефективни опрашители, отколкото медоносните пчели, но проучването показва, че няколко вида са в рязък упадък. Например един от видовете дива пчела е първата пчела, която беше поставена в списъка на застрашените видове в САЩ през 2017 г., след като през последните две десетилетия претърпя спад на популацията си в размер на 87%.

Германия забранява препарата Roundup, убиващ пчелите

Германия забранява препарата Roundup, убиващ пчелите

До края на 2023 г. глифозат няма да се употребява в Германия

Обширни територии на американското земеделие се поддържат от пчели, неистово размножавани и прехвърляни в кошери в страната, за да посрещнат нарастващата нужда от опрашване на земеделските култури.

Бадемите, една от двете култури, за които не е показано в проучването, че страдат от липса на пчели, се отглеждат най-вече в Калифорния, където повечето от кошерите в САЩ се превозват всяка година за огромно по мащаб опрашване на бадемите.

САЩ са начело на различни тенденции, които се възпроизвеждат другаде по света - тъй като селското стопанство става все по-интензивно, за да се произведат по-големи обеми за изхранване на нарастващото световно население, тактики като изравняване на ливади с диви цветя, пръскане на големи количества инсектициди и засаждане на монокултурни полета на единични култури увреждат пчелните популации, които са от решаващо значение за опрашването на земеделските култури.

Според Организацията на ООН за прехраната и земеделието (ФАО) количеството на хранителната продукция, което зависи от насекоми и други опрашители, се е увеличило с 300% през последните 50 години. Недостигът на опрашване може да причини някои плодове и зеленчуци да станат по-редки и по-скъпи, като предизвика хранителен дефицит. Основни храни като ориз, пшеница и царевица обаче няма да бъдат засегнати, тъй като се опрашват чрез вятъра.

Пчелари от цялата страна протестират срещу масовото отравяне на пчелите с пестициди
Обновена

Пчелари от цялата страна протестират срещу масовото отравяне на пчелите с пестициди

Свиква се спешен консултативен съвет по пчеларство на 8 май