В Плевен освободиха изцяло от задължения за наеми всички фирми, които работят в общински имоти и са преустановили дейността си в изпълнение на противоепидемичните мерки. Заповедта за тях бе издадена от здравния министър от 25 ноември, съобщи БНР.

С това решение oбщинският съвет допълни мерките в подкрепа на местния бизнес в условията на пандемията. След обявеното с решение от 13 март тази година от Народното събрание извънредна ситуация в страната, съветниците на предишни заседания приеха поредица от решения, с които освободиха от задължения за наемни вноски наематели на обекти - общинска собственост.

В тези решения към момента не бяха включени общинските обекти на територията на общината в учебните заведения, фитнес центрове и заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма. Те бяха допълнени и така от 28 ноември 2020 г. се освобождават от наем всички наематели на общински имоти.