Общо 69 вида защитени птици спаси Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив през 2018 г.

41 от тях са под закрилата на Закона за биологичното разнообразие.

Повече от половината от тях - 24, са бели щъркели.

От екоинспекцията са спасили и седем ушати сови, два мишелова, кълвач, чухал, керкенез, тръстиков блатар, голяма бяла чапла, кукумявка, бързолет и един таралеж.

Повечето от птиците са били млади екземпляри, които са паднали от гнездата при опит за летене и са получили различни наранявания.

През изминалата година са били спасени и 28 защитени диви пойни птици - щиглец, обикновено конопарче, зеленика и тръстикова овесарка. Те са били отглеждани незаконно в частен дом в Пловдив. Спрямо нарушителя е образувано досъдебно производство.

Всички спасени птици са изпратени за лечение и рехабилитация в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.