Обработват столичните паркове, градини и междублокови пространства срещу кърлежи, съобщиха от Столична община. Санитарната обработка започна на 8 април. Тя е от рано сутрин до 10 часа при благоприятни климатични условия и при ниска трева.

Обработват се зелени площи в "Борисова градина", парк "Света троица", "Южен парк", парк "Гео Милев" и др.

В район "Слатина" вече са обработени междублокови пространства. Предстои да се третират и тези в район "Младост". След това ще се третират и останалите райони на територията на Столична община. Гробищните паркове и транспортните обекти ще бъдат обработени след приключване на ларвицидната обработка и дератизацията.

Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка. На тях трябва да бъде изписан използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт. Обработката на общинските зелени площи срещу кърлежи се извършва задължително два пъти годишно през месеците април и май и през август и септември.

Обработките за гробищните паркове, транспортните обекти, както и паркове и градини към общинското предприятие, става след възлагане от Столична община и се контролират от дирекция "Зелена система". Специализираният контрол се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.

В същото време от в община Ловеч съобщиха, че на 10 април ще има декаризационна обработка (против кърлежи и бълхи). На сайта на общината са посочени местата, където ще има такава обработка, за да се избегне натравяне на пчелните семейства. Обработката ще бъде с айкън 10 кс, доза 20мл./1дка. с карантинен период - 24 часа.

В община Ловеч ще бъдат обработени детски площадки, междублокови пространства, градинки, алеи около реката и около театъра. В списъка са включени и околните села с. Александрово, с. Брестово, с. Баховица, с. Владиня, с. Горан, с. Горно Павликени, с. Дойренци, с. Дренов, с. Деветаки, с. Йоглав, с. Къкрина, с. Лисец, с. Славяни, с. Слатина, с. Умаревци, с. Чавдарци

Останалите села ще бъдат пръскани след 13 април.