Продължава прилагане на противоепидемичните мерки като се третират спирки на градкия транспорт, подходи към метростанции, подлези, съдове за отпадъци и обществени пространства, съобщват от Столичния инспекторат.

По график се изпълнява също дейност "машинно миене" с дезинфекция на улиците, като днес се работи в районите Оборище /миене на карета/, Илинден, Красна поляна, Надежда, Слатина и Лозенец.

Почистването на дъждоприемните шахти също е част от ежедневните дейности. След проливния дъжд на 6 юли до сега инспекторите са организирали с фирмите - изпълнители и Софийска вода АД, почистване на над 500 броя шахти. Работата на екипите продължава.