В Ямбол започна изграждането на кризисен център, който ще помага на деца и лица, пострадали от насилие и експлоатация, съобщиха от местната община. Проектът се финансира по Оперативна програма "Региони в растеж" с 705 876. 86 лева аз период от 25 месеца.

"С изпълнението на проекта ще се създаде Кризисен център, който впоследствие ще осъществява дейности по предоставяне на социални услуги за деца, лица, пострадали от насилие, трафик или други форми на експлоатация." - заяви кметът на Ямбол Валентин Ревански.

Центърът ще може да приема до 12 души, за които ще се грижат 8 служители.

Ще бъде осигурен равноправен достъп за групите в неравностойно положение чрез реконструкция на сградата.

Една от целите на проекта е социално включване и екологична среда.