Службите за пожарна безопасност и за спасяване във Видинско предприемат мерки срещу горските пожари и паленето на стърнищата.

Преди два месеца са подготвени планове и графици за превантивната дейност, съобщи инспектор Панов от „Пожарна безопасност и спасяване" към видинската полиция, цитиран от БНР.

"Във връзка с изпълнението на мерките за пожарна безопасност за сервитутите на инфраструктурните обекти от областта са изпратени 11 сигнални писма до всички кметове на общини", съобщи инспектор Панов.

"Съвместно с контролно-техническата инспекция, Регионална служба - Видин към Министерство на земеделието и храните е изготвен график. Този график в момента се изпълнява за проверка техническото състояние на земеделската техника, която ще участва в прибирането на реколтата," посочи Панов.

Досега са издадени 54 разрешителни за участие в кампанията по прибиране на реколтата.