Във Враца свикаха извънредно заседание на Областния кризисен щаб за предприемане на незабавни действия по отстраняване на животински отпадъци от нерегламентирано сметище на територията на общината.

Полицията във Враца установява извършителя на замърсяването, а противопожарната служба осигурява техника и служители за събирането на животинския отпадък.

Заедно с тях на терен участват и девет доброволци от село Мраморен.

Областната дирекция по безопасност на храните осигурява защитно облекло за доброволците и препарати за дезинфекция, а Регионална здравна инспекция провежда инструктаж за безопасна работа с отпадъка.

Областният кризисен щаб обсъди и мерки, с които да се постигне трайно решаване на проблемите, свързани с нерегламентираните отпадъци. Беше предложено да се монтира видеонаблюдение на критични точки в областта и да бъде изграден екарисаж на територията на Северозападна България.

Подобно съоръжение ще даде възможност на физически и юридически лица, занимаващи се с производство и обработка на местни и хранителни продукти, да изхвърлят остатъците по законоустановения ред, посочват от общината.

Кметът Калин Каменов обясни, че ще бъде завишена числеността на Звено "Инспекторат" към общинската администрация, което да извършва денонощен контрол на територията на цялата община.

Предвижда се дейностите по изнасяне на отпадъка да приключат до края на седмицата заради сложността на терена и количеството. След това ще бъдат взети проби, за да се установи има ли замърсяване на почвата и намиращите се в близост водоизточници.