Въвеждат воден режим в пет села в Габровско, съобщава Нова телевизия.

Причината е, че дебитът на водоизточниците е намален, а потреблението на вода - повишено.

В селата Прахали, Поповци, Гледаци и Чавеи водата ще се спира в 20.00 ч. и ще се пуска в 18.00 часа през ден.

Още по-строг ще бъде режимът в село Кози рог, където вода ще се подава само в сряда и в събота.

От водоснабдителната фирма забраняват ползването на питейна вода за напояване.