Община Пловдив възобновява работата по Водния проект от утре, 29 април, съобщава БНТ.

Тя беше временно преустановена заради въвеждането на извънредното положение.

Ремонтът е концентриран в район "Северен" и започва с въвеждането на временна организация на движението и премахването на настилките по улиците "Полк. Дрангов" и "Средец". След това ще бъдат подменени и канализационната и водопроводните мрежи в няколко участъка.

Канализационната система на Пловдив страда от висока инфилтрация, има маломерни колектори, изградени в миналото, които не успяват да осигурят оттичането на смесените води в дъждовно време и се причиняват наводнения.

Ще бъдат реконструирани близо 71 улици и булеварда в район "Северен". Предвижда се на първия етап те да са 40. Срокът за изпълнението е 18 месеца.

Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1" се финансира по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 "Води". Той е на обща стойност 115 334 116,42 лв., като от тях 80 млн. лева са безвъзмездна финансова помощ, а 12 млн. лева са държавно съфинансиране, средствата от страна на Община Пловдив са 34 млн. лева.