Замърсяване на река Потока в Съединение в района на винарска изба са установили експертите от пловдивската екоинспекция.

Проверката е извършена след получен сигнал за червеникаво-лилав цвят на водата, съобщава БНР.

Установено е, че в общински отводнителен канал се влива остатъчен продукт от производството на вино. Замърсяването започва след точката на заустване на производствени води на обекта.

На площадката на винзавода има изградено локално пречиствателно съоръжение, което обаче не работи. При проверката е преустановено заустването.

Взети са необходимите проби. Водата в канала преди заустването е видимо чиста, а  измереното съдържание на кислород - в норми.

На фирмата предстои да бъдат наложена глоба.