"Витоша ски" АД предлага възстановяване на курорта в рамките на 2-6 години с обща инвестиция от над 100 млн. евро. За целта обаче дружеството настоява за законови промени.

Според "Витоша ски" липсата на стратегическа визия възпрепятства траекторията на развитие на ски курорта. Освен това текущата правна рамка, дезинформацията и липсата на ефикасен транспорт от София до ски курорта допълнително усложнява развитието и потенциала му за целогодишен туризъм.

Стратегическата визия на дружеството включва превръщането на района в първокласна целогодишна туристическа дестинация, използвайки инициативи за модернизация, за да го позиционира като пример за високи постижения в устойчивия планински туризъм в Източна Европа.

За да се реализира тази визия, "Витоша ски" са идентифицирали 4 стратегически цели:

 1. Прилагане на всеобхватни усилия за модернизация на лифтове/гондоли за укрепване на инвестиционния успех в баланс с природата;
 2. Разработване на основни паркингова и кулинарна инфраструктура за повишаване на качеството на ски изживяването;
 3. Осигуряване на надеждност на снега за успех на инвестицията;
 4. Създаване на устойчив, целогодишен курорт за оптимизиране на цялостното изживяване на клиентите.

Постигането на тези цели обаче зависи от коректната подкрепа на местната власт, подчертават от "Витоша ски".

Стратегическа цел №1 на дружеството е да превърне Витоша в гореща точка за зимен туризъм. Стратегическите инициативи са:

 • Нова лифтова инфраструктура
 • Нова инфраструктура за правене на сняг
 • Нова кулинарна инфраструктура и места за паркиране

Според "Витоша ски"е необходима нова лифтова инфраструктура, за да се осигури бърз, екологичен и ефективен транспорт. Освен това нови паркинги в подножието на планината с 3 точки за достъп ще премахнат 1.5 милиона автомобила годишно от планината и по този начин ще намалят емисиите на CO2 с до 10 000 тона.

В тази връзка дружеството предлага пълна реконструкция на Драгалевски, Симеоновски, Княжевски лифтове и други.

Снимка 666290

Източник: Витоша ски

Стратегическа цел №2 на дружеството е да превърне Витоша в гореща точка за летен туризъм. Стратегическите инициативи са:

 • Пътеки за планинско колоездене
 • Въжен парк сред природата
 • Хайкинг пътеки
Снимка 666291

Източник: Витоша ски

Стратегическа цел №3 на дружеството е да превърне Витоша в еталон за устойчив и приобщаващ туризъм за целия свят. Стратегическите инициативи са:

 • Зелена енергия
 • Кръгово управление на отпадъците
 • Приобщаващо развитие
Снимка 666292

Източник: Витоша ски

От "Витоша ски" идентифицират 3 проблемни точки, спиращи развитието на курорта.

 1. Закон за горите
 2. План за управление
 3. Липса на зониране и устройствено планиране

Според дружеството възпрепятстващ фактор е, че заинтересованите страни имат дълбока липса на доверие в ски курорта и неговите положителни аспекти.

По отношение на Закона за горите с приемането му през 2011 г. се въведе изцяло нова и различна нормативна уредба по отношение на лифтовете и влековете. Наложи се учредяване на право на строеж за всеки отделен фундамент на всеки стълб и станция и допълнително за зоната за безопасност. Освен това, за да се реконструира съоръжение чрез замяната му с ново, инвеститорът е длъжен да учреди право на строеж за новите фундаменти на стълбовете. За да се постигне това, земята под фундаментите трябва да бъде извадена от горския фонд, но планът за управление на Природен парк "Витоша" изрично забранява това. Освен това на всеки субект, който не е държавен или общински орган, е забранено изобщо да учредява право на строеж там. Още повече, за да придобият юридически статут на ски писти терените, които са били използвани за ски писти, те също трябва да бъдат извадени от горския фонд - което е забранено. Към настоящия момент единствените ски писти със статут на ски писта на територията на Природен парк "Витоша" са пистите "Витошко лале (Лале)" и части от "Синята писта". За да могат съоръженията и ски пистите да бъдат реконструирани по законосъобразен начин, правителството, инвеститорите, общината и местната общност трябва да намерят балансиран начин за промяна на Закона за горите, настояват от "Витоша ски". Законът налага учредяване на право на строеж за всеки етап от изграждането на стълб и станция.

План за управление: Планът за управление на Природен парк "Витоша"изтече през 2015 г. и не е актуализиран от девет години. Първо, Планът не позволява изключване на терени от горския фонд, което е основна пречка за реконструкцията на съоръженията и оформянето на законни ски писти. Съдържанието му е вътрешно противоречиво, като на едно място планът "насърчава" инвеститорите и собствениците да изграждат по-добри системи за съоръжения, но на други места въвежда правила, които забраняват необходимите стъпки, които трябва да бъдат предприети, за да се направи това. Това е най-старият план за управление в страната, който към днешна дата не създава ефективна нормативна уредба за нито една своя област.Тъй като приемането на новия План за управление вече се забави с девет години, най-бързият подход е да се пристъпи към актуализация (промяна) на настоящия, за да се премахнат пречките до пълното приемане на нов План за управление, посочват от "Витоша ски".

Строежи, реститути и стар план за управление пречат на „Витоша ски“

Строежи, реститути и стар план за управление пречат на „Витоша ски“

Следва държавата да осигури нормативна среда, която напълно позволява модернизацията

Същевременно според дружеството липсва устройствено планиране и зониране. Територията на Природен парк "Витоша", попадаща в Столична община, няма устройствено планиране, както се изисква от Закона за устройство и застрояване (ЗУТ). Първо, според Общия устройствен план на София, Витоша е част от зелената система на столицата. Съгласно Закона за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО), развитието на Природен парк "Витоша" се извършва съгласно Плана за управление въз основа на подробни устройствени планове (ПУП). Планът за управление, обаче, не съдържа устройствен план и няма изработени подробни устройствени планове за Природен парк "Витоша". "Витоша ски" стартира процедура за специализиран подробен устройствен план (СПУП) за "Туристическа и ски зона Алеко", която обаче не може да бъде финализирана, поради приетия нов Закон за горите. Необходимо е да се изработят и приемат специализирани подробни устройствени планове за статут на отделните зони в Природен парк "Витоша".

Снимка 666293

Източник: Витоша ски

В позицията се посочва още, че придобиването на Витоша Ски АД от ТехноАлпин дава стратегическата възможност за значителни инвестиции, стимулиращи растеж не само в рамките на самия ски курорт, но и в свързани индустрии като ски училища, ски водачи и др. За реализацията на изложената визия в рамките на 2-6 години дружеството предлага обща инвестиция от над 100 милиона евро, но срещу промяна в законите.

Снимка 666294

Източник: Витоша ски