Проект за осигуряване на ефективно търсене и спасяване в българския район на Черно море разработват от Морска администрация съвместно с английската брегова охрана. Проектът е на стойност 700 хил. евро и се финансира от програма "ФАР".

Възложител е българската Морска администрация, а в конкурса за изпълнение на проекта са участвали бреговите охрани на Швеция, Франция и Англия.

България има добра база за ефективно търсене и спасяване и върху нея успешно ще може да се надгражда.

Това заяви шефът на спечелилата конкурса, английска брегова охрана Питър Даймънд, на пресконференция във Варна, цитиран от Днес плюс. В рамките на проекта, които е за срок от една година ще се направят анализи на рисковите зони за търсене и спасяване в български води.

Анализи ще се направят и на законовата база, чрез която да могат да се координират действията на всички институции и организации свързани с морското спасяване. Във връзка с проекта българската Морска администрация е провела и предварителни разговори с Българския червен кръст и Гражданска защита.

От английската брегова охрана разказаха за техния модел "търсене-спасяване".

"За тази дейност в Англия разполагаме с 18 спасителни координационни центрове, които работят денонощно и са оборудвани с пълна гама от радио, дигитални и сателитни комуникации. Имаме 380 спасителни екипа, дванадесет хеликоптера, 4 кораба оборудвани за оказване на първа помощи и 15 екипа по противопожарна безопасност, но нашата система е развивана в продължение на 20 години", каза Питър Даймънд.

Стана ясно и че в Обединеното кралство за търсенето и спасяването отговаря изключително бреговата охрана, а не гранична полиция както е у нас. "Естествено ние работим координирано с останалите ведомства, а за България предстои да се правят анализи с които да разберем дали нашия модел може да се приложи по този начин тук", казаха още от английската брегова охрана.

Предстои договорът за стартирането на проекта да бъде подписан през юни тази година.