25 населени места в област Велико Търново имат проблеми с качеството на питейната вода, съобщава БНР.

Това показват проверките на Регионалната здравна инспекция.

Оказва се, че 20% от взетите проби от източниците за питейна вода в населените места във Великотърновско за второто тримесечие на годината са показали отклонения.

В Алеково, Никюп и Райковци питейната вода е била с колиформи, а в 22 села хората пият вода със завишено съдържание на нитрати.

Минералните извори във Вонеща вода, Обединение и Полски Тръмбеш не отговарят на изискванията за курортни ресурси, защото съдържат по-високи стойности на микроорганизми от допустимите.

От РЗИ са дали три предписания до управителя на ВиК "Йовковци" за ремонти на водоснабдителните съоръжения в Павликени и Бяла Река, както и за подобряване на качеството на питейната вода за Свищов, която е със завишено съдържание на хлор.

Не са наложени глоби.

С питейна вода мият улиците на Велико Търново

С питейна вода мият улиците на Велико Търново

Измиването двукратно на града е струвало 7000 лв