Водата във всички населени места в община Карлово вече е годна за пиене и готвене. Това съобщи БНТ, позовавайки се на РЗИ-Пловдив.

Направени са две последователни проби. Резултатите от тях са показали добри физико-химични и микробиологични показатели.

На това основание РЗИ вдигна наложената след наводненията от 2 септември 2022 г. забрана за използване на водата от водопроводната мрежа за друго, освен за битови нужди.

Вадят още вода от резерва за наводнените села в Карловско

Вадят още вода от резерва за наводнените села в Карловско

Безвъзмездното предоставяне на количествата питейна вода от 200 000 литра