Водата в три села в Ловешка област е негодна за пиене, съобщиха от Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в Ловеч. Предупреждението е за населените места Ъглен, Дренов и Дойренци.

Изследвания на проби от питейни води от централни водоизточници за селата са установили повишено количество нитрати.

Анализирани са общо 22 проби. С изключение на тези три села, според резултатите от останалите проби, всички показатели - микробиологични и химични, съответстват на изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, посочват от РЗИ - Ловеч.

От РЗИ са уведомили "Вик" АД - Ловеч, за да предприеме мерки, свързани с предоставяне на информация на обществеността, да се въведат ограничения за ползването на питейната вода в тези населени места, както и за извършване на профилактика.

Припомняме, миналата седмица от РЗИ-Шумен обявиха ограничения за четири населени места.

Кметовете на населените места вече са информирани за повишеното количество на нитрати и са предупредени да не се консумира вода от водопроводната мрежа.

Традиционно водата в тези села е със увеличено количество на нитрати, но в рамките на допустимото, като инцидентно те са над нормите.

За трайното решаване на проблема е необходимо да се изгради връзка с магистралния водопровод "Черни Осъм" за захранване на селата от община Ловеч.