Проверката на Държавната агенция за закрила на детето сочи, че Отделът за закрила на детето в дирекция „Социално подпомагане" в Асеновград е допуснал пропуски по скандалния случай с отнемането на двете деца от Асеновград - Павел и Николета, от баща им.

Припомняме, нарушения не бяха открити при предаването на Николета от страната.

Данните сочат, че не са създадени предпоставки за гарантирането на правото на закрила от насилие на отведеното дете.

Проверката е установила още, че социалните работници от дирекция „Социално подпомагане" в Асеновград не са изчерпали възможностите за осигуряването на подходящи условия, при които децата да бъдат изведени от семейната им среда.

Според комисията, не е била достатъчна и целенасочена работата на социалните работници с родителя и близкото семейство, която да предотврати назряващата конфликтна ситуация, за да се избегне травмирането на психиката на децата.

Докладът е предоставен на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Гергана Дрянска, в чиято компетентност е евентуалното налагане на санкции на социални работници от Асеновград.

Агенцията за закрила на детето се е обърнала към Окръжната прокуратура в Пловдив за издирване на останалия в България Павел, с оглед предприемане мерки за закрила.

Припомняме, докато сужбите и прокуратурата издирват детето, медии го откриха и му взеха интервю.